234 plata Marca

1- ) Preguntar al client participant del Sorteig si desitja rebre les novetats de 234 plata per Email. Si el client no desitja rebre informació per Email no hi ha registre de dades.
2- ) Registrar les dades de Nom i Email.
3- ) Avisar al client que rebrà un missatge per a confirmar la seva subscripció.

* Completar amb la informació per a enviar